အလွပံုမ်ားစုစည္းမူ – santhit.com  

အလွပံုမ်ားစုစည္းမူ

​ေမဘရီဏီေသာ္ ႏွင့္ ထက္ထက္ထြန္း တို႔ရဲ့ ကား ေမာ္ဒယ္

​ေမဘရီဏီေသာ္ ႏွင့္ ထက္ထက္ထြန္း တို႔ရဲ့ ကား ေမာ္ဒယ္

ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ကန္ေတာ္မင္ ပန္းျခံရွိ Ray Studio မွာ MMM Car Showroom ေၾကာ္ျငာ ႐ိုက္ကူးေပးခဲ့တဲ့ စူပါေမာ္ဒယ္ (Supermodels) ေမဘရဏီေသာ္ ႏွင့္ ထက္ထက္ထြန္း တို႔ရဲ့ ခပ္ေဟာ့ေဟာ့ ႐ိုက္ကြင္း ဖက္ရွင္ အလွပံုရိပ္ေတြပါ။