ပရိတ္ေတာ္ ဂါထာေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ မ်ားကုိ တန္ခုိးထက္ျမက္ေအာင္ရြတ္ဆုိနည္း – santhit.com  

ပရိတ္ေတာ္ ဂါထာေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ မ်ားကုိ တန္ခုိးထက္ျမက္ေအာင္ရြတ္ဆုိနည္း

ပရိတ္ေတာ္ ဂါထာေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ မ်ားကုိ တန္ခုိးထက္ျမက္ေအာင္ရြတ္ဆုိနည္း

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ပရိတ္ေတာ္မ်ား၊ ဂါထာေတာ္မ်ားက အစြမ္းထက္ျမက္ျပီးသား 

တရား ေတာ္မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။
 ရြတ္ဆုိသူမ်ားဘက္က ခ်ြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား မရွိပါက အမွန္ပင္ အစြမ္းထက္ျမက္လွ တယ္လုိ႔ဆုိရမွာပါ။ ရြတ္ဖတ္သူမ်ားဘက္က နည္းစနစ္မက်ေသာ ခ်ြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားရွိ၍သာ အက်ဳိးေပး မမွန္ျဖစ္ရသလုိ အစြမ္း မထက္ျမက္သလုိ ျဖစ္ေနတာပါဟု ဆုိခ်င္ပါတယ္။ 
ဒါကုိ တစ္ခ်ဳိ့က မိမိခ်ြတ္ ယြင္းခ်က္၊ စနစ္မက်မွဳမ်ားကုိ သတိမထားဘဲ ပရိတ္ေတာ္၊ ဂါထာေတာ္မ်ားက အစြမ္း မထက္ျမက္သလုိ ထင္ေနၾကပါတယ္။ ထုိထုိေသာ သံသယမ်ား ကင္းေစလုိသျဖင့္ ပရိတ္ရြတ္ဆုိတဲ့အခါ ဂါထာမ်ားရြတ္ဆုိတဲ့ အခါ သတိထားစဥ္ ဆင္ျခင္စရာမ်ားႏွင့္ တန္ခုိးထက္ျမက္ေအာင္ ဘယ္လုိရြတ္ဆုိရမည္ စတဲ့ ရြတ္ဆုိပုံေလးကုိ ေျပာျပဖုိ႔ လုိလာတာျဖစ္သျဖင့္ အတတ္နိင္ဆုံး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေရးသားလုိက္ပါတယ္။ 
၁။အဝတ္အစားမ်ားကုိ လဲသင့္လ်ွင္ လဲရမည္။ (ဆုိလုိတာက ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားတရား ေတာ္မ်ားကုိ မရုိမေသျဖစ္ေစမည့္ 

အဂါရဝ အဝတ္အစားမ်ားကုိ လဲသင့္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။) 

ေယာဂီအဝတ္အစားကုိ (လုံးဝ) ဝတ္ဆင္ျပီး ရြတ္ဆုိရမည္ဟု မဆုိလုိပါ။ သင့္တင့္မည့္၊ အရုိအေသေစမည့္ (ဂါရဝ) ျဖစ္ေစမည့္ အဝတ္အစားမ်ဳိးကို ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျခ၊လက္၊ ခံတြင္းတုိ႔ကုိ သုတ္သင္ ၾကည္လင္ သန္႔ရွင္း ေစရမည္။ 
၂။ပရိတ္ရြတ္ဆုိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔ရြတ္ဆုိေသာ ပရိတ္ေတာ္၊ ဂါထာေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၏ အနက္၊ အဓိပၸါယ္ကုိလည္း သိထားရမည္။ သိေအာင္လုပ္ရမည္။

(အတိအက် မသိတာေတာင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း) သိထားရမည္။ အတိအက် သိထားပါက ပုိေကာင္းမည္။ က်က္သင့္ေသာအရာကုိ က်က္ထားသင့္သည္။ မိမိ ရြတ္ဆုိလုိက္ေသာ ပါဠိ၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ရြတ္ဆုိရင္း ႏွလုံးသြင္းေနရမည္။ 
၃။ဘယ၊ လာဘ၊ ကုလာစာရ လုိ႔ေခၚတဲ့ ေၾကာက္ျခင္း၊ လုိခ်င္ျခင္း၊ မိရုိးဖလာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ေၾကာင့္ လုပ္ရေသာစိတ္၊ (ယုံၾကည္မွဳသဒၶါ၊ ပုိင္ျခားေဝဖန္တဲ့ပညာ မပါေသာ မေလးနက္ေသာ စိတ္) မ်ဳိးမျဖစ္ေစရ။
 ၄။ေရာဂါျဖစ္ေသာအခါ တစ္စုံတစ္ရာ ဒုကၡျဖစ္ေသာအခါတုိ႔၌ မိမိတုိ႔ ရြတ္ဆုိအပ္ေသာ ပရိတ္ေတာ္ ဂါထာေတာ္မ်ားပုိ၍ အစြမ္းအာနိသင္ ထက္ေစလုိလ်ွင္ ေရ၊ ဆီ၊ သဲ၊ ခ်ည္ ၊ လက္ကုိင္ပဝါစသည္တုိ႔ကုိ ရြတ္ဆုိသူ၏ လက္ႏွင့္ ထိေတြ႔ ကုိင္တြယ္ထားျပီး ရြတ္ဆုိပါ။ ဤသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ႔၏ အာဏာစက္ သြင္းျခင္းဟုေခၚပါသည္။ ေလာကီနည္းမဟုတ္၊ ဝိနည္း အ႒ကထာ၌လာေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ျဖစ္၏။
 ၅။မိမိလုပ္ေနက် ဓမၼဝတ္ကုိ ပုံမွန္လုပ္ရမည္။ စြဲစြဲျမဲျမဲ ဝတ္ထားျပီး လုပ္ရမည္။ သုိ႔မွသာ ပုိ၍ထိေရာက္မည္။ 

ဆြမ္းဝတ္၊ ေရတြင္း ေရကန္ ေက်ာင္းဝတ္ႏွင့္ ရြတ္ဆုိႏွလုံးသြင္းမွဳ (အိမ္မွာအျမဲရြတ္ဆုိသူ၊ အလုပ္သြားရင္း ကားေပၚ၊ ရထားေပၚ ရြတ္ဆုိေလ့ရွိသူ၊ ဘုရားသြားသည့္အခါ ရြတ္ဆုိေလ့ရွိသူ) စတဲ့ ဝတ္ထားျပီး ျပဳအပ္ေသာ ကုသုိလ္ဝတ္ရွိသူသည္ သရဏဂုံ ငါးပါးသီလ ျမဲေသာသူျဖစ္သျဖင့္ အပါယ္မက်နုိင္ပါ။ ဤဝတ္ေတြျမဲေသာသူသည္ ေသာတာပန္ႏွင့္ တူတယ္လုိ႔ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
၆။သုတ္ေတာ္၊ ပရိတ္ေတာ္၊ ဂါထာေတာ္မ်ားကုိ ရြတ္ဖတ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ တရားဘာဝနာလုပ္၌ လည္းေကာင္း၊ ေထရဝါဒစစ္စစ္ ဘာသာေရး အလုပ္မွန္သမ်ွ၌ ပုတီးဘယ္ႏွစ္ပတ္ စိပ္ရမည္။ ဂါထာကုိ ဘယ္ႏွစ္ေခါက္ရြတ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္မထားသင့္ပါ။ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဂုိဏ္းမွကူးစက္လာ ေသာ အမူအက်င့္မ်ားျဖစ္သည္။ 

READ  "မီးရႈိ႕ျပီး.........ပူေဇာ္လိုက္ပါ"

ဂုိဏ္း အမူ အက်င့္ႏွင့္ ေထရဝါဒ ကြဲျပားျခားနားေအာင္ က်င့္ေဆာင္ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိစိပ္နုိင္သေလာက္၊ ရြတ္နုိင္သေလာက္ ရြတ္ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
 ၇။ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ ရြတ္ဆုိအပ္ေသာ ပါဠိေတာ္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာစကားတုိ႔တြင္ အျမတ္ဆုံးေသာ စကားျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဟာေတာ္မူထား၏။ စကားလုံးတုိင္း စကားလုံးတုိင္း၌ ေလးသေခ်ၤ ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းျဖည့္က်င့္အပ္ေသာ ပါရမီအင္အားမ်ား ပါေနေသာေၾကာင့္ ဤသုိ႔ အစြမ္းထက္သည္ဟု အာရုံျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 (မွတ္ခ်က္)။ ။
 အိမ္မွာရြတ္ဆုိသူ၊ဘုရားသြားတဲ့အခါရြတ္ဆုိသူမ်ားဟာ အထက္ပါအခ်က္မ်ား အားလုံးျပည့္စုံမည္ဆုိပါက ပရိတ္ေတာ္မ်ား အစြမ္းထက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းသြားရင္း၊ ကားစီးရင္း၊ ရထားစီးရင္း သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ နံပါတ္(၁)အခ်က္က ခက္ခဲေနပါလိမ့္မည္။
 မကုိက္ညီဘဲ ျဖစ္ေနနုိင္ပါသည္။ 

ထုိ(၁) အခ်က္နဲ႔ မကုိက္ညီလုိ႔ မရြတ္ဆုိမွဳမျဖစ္ေစဘဲ ေတာင္ေတြး ေျမာက္ေတြး ေတြးေနမည့္အစား ဟုိအေၾကာင္း ဒီအေၾကာင္းေပါက္ကရေျပာေနမည့္အစား

နံပါတ္(၁)အခ်က္ကုိ ျကဥ္ျပီး ရြတ္ဆုိမွဳျပဳလုပ္ပါလုိ႔ တုိက္တြန္း လုိတာပါ။ အလုပ္လုပ္ရင္း ၊ခရီးသြားရင္း ကားစီးရင္း ရထားစီးရင္း ပရိတ္ေတာ္၊ဂါထာေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္ မ်ားက ုိပြားမ်ား အားထုတ္ပါလုိ႔ ထပ္ဆင့္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ရြတ္ဆုိမည္ ဆုိပါကလည္း ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္မ်ားကုိ ၾကည္ညဳိျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဓမၼေဒသနာ ကုသုိလ္တရားမ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။
 အစြမ္းထက္ျမက္ေစရန္ ေနာက္ထပ္တစ္နည္းက 
၁။အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အျမဲမျမတ္ရြတ္ဆုိျခင္း။ ၂။အၾကိမ္မ်ားစြာ ရြတ္ဆုိျခင္း။ ၃။စိတ္တည္ျငိမ္စြာရြတ္ျခင္း။ ၄။ယုံၾကည္စြာရြတ္ျခင္း။ 

၅။ အနက္အဓိပၸါယ္ ဆင္ျခင္၍ရြတ္ဆုိျခင္း
 ဟူေသာအဂၤ ါ ငါးရပ္ႏွင့္ျပည့္စုံစြာ ရြတ္လ်ွင္ အမွန္မုခ် အစြမ္း သတၱိ ထက္ျမက္ေစနုိင္ပါသည္။

ယင္းသုိ႔ ရြတ္ဆုိျခင္းျဖင့္ ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ စိတ္ဟူေသာ အစြမ္း သတၱိၾကီးမား၍ စူးရွထက္ျမက္သည့္ တရားၾကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ ေဟတု၊ အာရမၼဏ၊ အဓိပတိ၊ အနႏၱရ စေသာ ပ႒ာန္းပစၥည္းသတၱိမ်ားစြာ၏ အင္အားမ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းအေနနဲ႔ တရားေခြမ်ားမွ ပရိတ္ေတာ္မ်ားကုိနားၾကားသူ၊ ဆရာေတာ္မ်ား ရြတ္ဆုိတဲ့အခါ နာၾကားသူ ၊ သူတစ္ပါး ရြတ္ဆုိတဲ့အခါ နာၾကားသူမ်ား အေနနဲ႔ ျပည့္စုံရမယ့္ 

အဂၤါ ေလးပါးကုိပါထည့္သြင္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ 

၁။(အမိကုိသတ္ျခင္းစတဲ့) 

ပဥၥာနႏၱရိယကံ ဟူေသာ ကမၼႏၱရာယ္မရွိျခင္း။ 

၂။(ကံ ကံ၏ အက်ဳိးကုိ မယုံၾကည္ျခင္း) 

နိယတ မိစၦာဒိ႒ိဟူေသာ ကိေလသႏၱရာယ္ မရွိျခင္း။ 

၃။ပရိတ္ပါဠိေတာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ သက္ဝင္ယုံၾကည္ေသာ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း။ 

၄။ပရိတ္ပါဠိေတာ္ကုိ ရုိေသေလးစားစြာ နာယူျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူအားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
 အရွင္ဝိမလဝံသ 

(နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ)
Unicode

ပရိတ်တော် ဂါထာတော် ဂုဏ်တော် များကို တန်ခိုးထက်မြက်အောင်ရွတ်ဆိုနည်း
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် ပရိတ်တော်များ၊ ဂါထာတော်များက အစွမ်းထက်မြက်ပြီးသား 

READ  ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားႏွင္႔ ဝိႆနာတရား

တရား တော်များသာဖြစ်ပါတယ်။
 ရွတ်ဆိုသူများဘက်က ချွတ်ယွင်းချက်များ မရှိပါက အမှန်ပင် အစွမ်းထက်မြက်လှ တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ရွတ်ဖတ်သူများဘက်က နည်းစနစ်မကျသော ချွတ်ယွင်းချက်များရှိ၍သာ အကျိုးပေး မမှန်ဖြစ်ရသလို အစွမ်း မထက်မြက်သလို ဖြစ်နေတာပါဟု ဆိုချင်ပါတယ်။ 
ဒါကို တစ်ချို့က မိမိချွတ် ယွင်းချက်၊ စနစ်မကျမှုများကို သတိမထားဘဲ ပရိတ်တော်၊ ဂါထာတော်များက အစွမ်း မထက်မြက်သလို ထင်နေကြပါတယ်။ ထိုထိုသော သံသယများ ကင်းစေလိုသဖြင့် ပရိတ်ရွတ်ဆိုတဲ့အခါ ဂါထာများရွတ်ဆိုတဲ့ အခါ သတိထားစဉ် ဆင်ခြင်စရာများနှင့် တန်ခိုးထက်မြက်အောင် ဘယ်လိုရွတ်ဆိုရမည် စတဲ့ ရွတ်ဆိုပုံလေးကို ပြောပြဖို့ လိုလာတာဖြစ်သဖြင့် အတတ်နိင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ 
၁။အဝတ်အစားများကို လဲသင့်လျှင် လဲရမည်။ (ဆိုလိုတာက မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့် မြတ်စွာဘုရားတရား တော်များကို မရိုမသေဖြစ်စေမည့် 

အဂါရဝ အဝတ်အစားများကို လဲသင့်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။) 

ယောဂီအဝတ်အစားကို (လုံးဝ) ဝတ်ဆင်ပြီး ရွတ်ဆိုရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သင့်တင့်မည့်၊ အရိုအသေစေမည့် (ဂါရဝ) ဖြစ်စေမည့် အဝတ်အစားမျိုးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခြေ၊လက်၊ ခံတွင်းတို့ကို သုတ်သင် ကြည်လင် သန့်ရှင်း စေရမည်။ 
၂။ပရိတ်ရွတ်ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့ မိမိတို့ရွတ်ဆိုသော ပရိတ်တော်၊ ဂါထာတော်၊ ဂုဏ်တော်များ၏ အနက်၊ အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း သိထားရမည်။ သိအောင်လုပ်ရမည်။

(အတိအကျ မသိတာတောင် အကြမ်းဖျဉ်း) သိထားရမည်။ အတိအကျ သိထားပါက ပိုကောင်းမည်။ ကျက်သင့်သောအရာကို ကျက်ထားသင့်သည်။ မိမိ ရွတ်ဆိုလိုက်သော ပါဠိ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ရွတ်ဆိုရင်း နှလုံးသွင်းနေရမည်။ 
၃။ဘယ၊ လာဘ၊ ကုလာစာရ လို့ခေါ်တဲ့ ကြောက်ခြင်း၊ လိုချင်ခြင်း၊ မိရိုးဖလာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကြောင့် လုပ်ရသောစိတ်၊ (ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါ၊ ပိုင်ခြားဝေဖန်တဲ့ပညာ မပါသော မလေးနက်သော စိတ်) မျိုးမဖြစ်စေရ။
 ၄။ရောဂါဖြစ်သောအခါ တစ်စုံတစ်ရာ ဒုက္ခဖြစ်သောအခါတို့၌ မိမိတို့ ရွတ်ဆိုအပ်သော ပရိတ်တော် ဂါထာတော်များပို၍ အစွမ်းအာနိသင် ထက်စေလိုလျှင် ရေ၊ ဆီ၊ သဲ၊ ချည် ၊ လက်ကိုင်ပဝါစသည်တို့ကို ရွတ်ဆိုသူ၏ လက်နှင့် ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်ထားပြီး ရွတ်ဆိုပါ။ ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းကို မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏ အာဏာစက် သွင်းခြင်းဟုခေါ်ပါသည်။ လောကီနည်းမဟုတ်၊ ဝိနည်း အဋ္ဌကထာ၌လာသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဖြစ်၏။
 ၅။မိမိလုပ်နေကျ ဓမ္မဝတ်ကို ပုံမှန်လုပ်ရမည်။ စွဲစွဲမြဲမြဲ ဝတ်ထားပြီး လုပ်ရမည်။ သို့မှသာ ပို၍ထိရောက်မည်။ 

ဆွမ်းဝတ်၊ ရေတွင်း ရေကန် ကျောင်းဝတ်နှင့် ရွတ်ဆိုနှလုံးသွင်းမှု (အိမ်မှာအမြဲရွတ်ဆိုသူ၊ အလုပ်သွားရင်း ကားပေါ်၊ ရထားပေါ် ရွတ်ဆိုလေ့ရှိသူ၊ ဘုရားသွားသည့်အခါ ရွတ်ဆိုလေ့ရှိသူ) စတဲ့ ဝတ်ထားပြီး ပြုအပ်သော ကုသိုလ်ဝတ်ရှိသူသည် သရဏဂုံ ငါးပါးသီလ မြဲသောသူဖြစ်သဖြင့် အပါယ်မကျနိုင်ပါ။ ဤဝတ်တွေမြဲသောသူသည် သောတာပန်နှင့် တူတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 
၆။သုတ်တော်၊ ပရိတ်တော်၊ ဂါထာတော်များကို ရွတ်ဖတ်ရာ၌လည်းကောင်း၊ တရားဘာဝနာလုပ်၌ လည်းကောင်း၊ ထေရဝါဒစစ်စစ် ဘာသာရေး အလုပ်မှန်သမျှ၌ ပုတီးဘယ်နှစ်ပတ် စိပ်ရမည်။ ဂါထာကို ဘယ်နှစ်ခေါက်ရွတ်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ချက်မထားသင့်ပါ။ ဤသတ်မှတ်ချက်များသည် ဂိုဏ်းမှကူးစက်လာ သော အမူအကျင့်များဖြစ်သည်။ 

READ  မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမိန္႔ေတာ္မူပံုႏွင့္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမိန္႔ေတာ္မူပံု

ဂိုဏ်း အမူ အကျင့်နှင့် ထေရဝါဒ ကွဲပြားခြားနားအောင် ကျင့်ဆောင်ရမည်။ ထို့ကြောင့် မိမိစိပ်နိုင်သလောက်၊ ရွတ်နိုင်သလောက် ရွတ်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
 ၇။ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ရွတ်ဆိုအပ်သော ပါဠိတော်များသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာစကားတို့တွင် အမြတ်ဆုံးသော စကားဖြစ်ကြသည်ဟု ဟောတော်မူထား၏။ စကားလုံးတိုင်း စကားလုံးတိုင်း၌ လေးသချေၤ နှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းဖြည့်ကျင့်အပ်သော ပါရမီအင်အားများ ပါနေသောကြောင့် ဤသို့ အစွမ်းထက်သည်ဟု အာရုံပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
 (မှတ်ချက်)။ ။
 အိမ်မှာရွတ်ဆိုသူ၊ဘုရားသွားတဲ့အခါရွတ်ဆိုသူများဟာ အထက်ပါအချက်များ အားလုံးပြည့်စုံမည်ဆိုပါက ပရိတ်တော်များ အစွမ်းထက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းသွားရင်း၊ ကားစီးရင်း၊ ရထားစီးရင်း သွားတဲ့အခါမှာတော့ နံပါတ်(၁)အချက်က ခက်ခဲနေပါလိမ့်မည်။
 မကိုက်ညီဘဲ ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ 

ထို(၁) အချက်နဲ့ မကိုက်ညီလို့ မရွတ်ဆိုမှုမဖြစ်စေဘဲ တောင်တွေး မြောက်တွေး တွေးနေမည့်အစား ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းပေါက်ကရပြောနေမည့်အစား

နံပါတ်(၁)အချက်ကို ကြဉ်ပြီး ရွတ်ဆိုမှုပြုလုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်း လိုတာပါ။ အလုပ်လုပ်ရင်း ၊ခရီးသွားရင်း ကားစီးရင်း ရထားစီးရင်း ပရိတ်တော်၊ဂါထာတော်၊ ဂုဏ်တော် များက ိုပွားများ အားထုတ်ပါလို့ ထပ်ဆင့် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ထိုသို့ ရွတ်ဆိုမည် ဆိုပါကလည်း မြတ်စွာဘုရား တရားတော်များကို ကြည်ညိုခြင်းဖြစ်သဖြင့် ဓမ္မဒေသနာ ကုသိုလ်တရားများ ဖြစ်စေပါတယ်။
 အစွမ်းထက်မြက်စေရန် နောက်ထပ်တစ်နည်းက 
၁။အချိန်ကြာမြင့်စွာ အမြဲမမြတ်ရွတ်ဆိုခြင်း။ ၂။အကြိမ်များစွာ ရွတ်ဆိုခြင်း။ ၃။စိတ်တည်ငြိမ်စွာရွတ်ခြင်း။ ၄။ယုံကြည်စွာရွတ်ခြင်း။ 

၅။ အနက်အဓိပ္ပါယ် ဆင်ခြင်၍ရွတ်ဆိုခြင်း
 ဟူသောအင်္ဂ ါ ငါးရပ်နှင့်ပြည့်စုံစွာ ရွတ်လျှင် အမှန်မုချ အစွမ်း သတ္တိ ထက်မြက်စေနိုင်ပါသည်။

ယင်းသို့ ရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့် ဆန္ဒ၊ ဝီရိယ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ စိတ်ဟူသော အစွမ်း သတ္တိကြီးမား၍ စူးရှထက်မြက်သည့် တရားကြီးများ ဖြစ်ပေါ်လာကာ ဟေတု၊ အာရမ္မဏ၊ အဓိပတိ၊ အနန္တရ စသော ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းသတ္တိများစွာ၏ အင်အားများ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဆက်တည်းအနေနဲ့ တရားခွေများမှ ပရိတ်တော်များကိုနားကြားသူ၊ ဆရာတော်များ ရွတ်ဆိုတဲ့အခါ နာကြားသူ ၊ သူတစ်ပါး ရွတ်ဆိုတဲ့အခါ နာကြားသူများ အနေနဲ့ ပြည့်စုံရမယ့် 

အင်္ဂါ လေးပါးကိုပါထည့်သွင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ 

၁။(အမိကိုသတ်ခြင်းစတဲ့) 

ပဉ္စာနန္တရိယကံ ဟူသော ကမ္မန္တရာယ်မရှိခြင်း။ 

၂။(ကံ ကံ၏ အကျိုးကို မယုံကြည်ခြင်း) 

နိယတ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟူသော ကိလေသန္တရာယ် မရှိခြင်း။ 

၃။ပရိတ်ပါဠိတော်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို သက်ဝင်ယုံကြည်သော သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံခြင်း။ 

၄။ပရိတ်ပါဠိတော်ကို ရိုသေလေးစားစွာ နာယူခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
 အရှင်ဝိမလဝံသ 

(နာလန္ဒာတက္ကသိုလ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *